Hanuman Bahuk Lyrics in English PDF

Hanuman Bahuk Lyrics in English

Shriganeshay Namah
shrijaankivallabho vijayate
shrimad goswami tulsidas krit

Chhappaya

Sindhu-taran, Siya-soch-haran, Rabi-baalbaran-tanu ।
Bhuj bisaal, moorti karaal, kaalhuko kaal janu ॥
Gahan-dahan-nirdahan-lank nihsank, bank-bhuv ।
Jaatudhaan-balvaan-maan-mad-davan pavansuv ॥
Kah Tulsidas sevat sulabh, sevak hit santat nikat ।
Gunganat, namat, sumirat, japat, saman sakal-sankat-bikat ॥

Svaran-saail-sankas koti-rabi-tarun-tej-ghan ।
Ur bisaal, bhujdandh chand nakh bajra bajratan ॥
Ping nayan, bhrikutee karaal rasnaa dasnaanan ।
Kapis kes, karkas langoor, khal-dal bal bhaanan ॥
Kah Tulsidas bas jaasu ur maarutsut moorti bikat ।
Santaap paap tehi purush panhi sapnehun nahin aavat nikat ॥

Jhulna

Panchmukh-chamukh-bhrigumukhya bhat-asur-sur,
Sarv-sari-samar samratth sooro ।
Bankuro beer birudaait birudaavlee,
Baid bandee badat paaijpooro ॥
Jaasu gungaath Raghunaath kah, jasu bal,
Bipul-jal-bharit jag-jaldhi jhooro ।
Duvan-dal-damanko kaun Tulsees hai
Pavanko poot Rajpoot rooro ॥

Ghanakshari

Bhanuson parrhan hanuman gaye bhanu man-
anumaani sisukeli kiyo pherphaar so ।
Paachhile pagni gam gagan magan-man,
Kramko na bhram, kapi baalak-bihaar so ॥
Kautuk biloki lokpaal hari har bidhi
Lochanani chakaachaundhee chitni khabhaar so ।
Bal kaaidhaun beerras, dheeraj kai, sahas kai,
Tulsi sareer dhare sabniko saar so ॥

Bharatmein paarthke rathketu kapiraaj,
Gaajyo suni kururaaj dal halbal bho ।
Kahayo Dron Bheesham sumeersut Mahaabeer,
Beer-ras-baari-nidhi jaako bal jal bho ॥
Baanar subhaay baalkeli bhoomi bhaanu laagi,
Phalang phalaanghoonten ghaati nabhtal bho ।
Naai-naai maath jori-jori haath jodha johain,
Hanuman dekhe jagjeevanko phal bho ॥

Gopad payodhi kari holika jyon layee lank,
Nipat nisank parpur galbal bho ।
Dron-so pahaar liyo khyaal hee ukhari kar,
Kanduk-jyon kapikhel bel kaaiso phal bho ॥
Sankatsamaaj asmanjas bho Ramraaj
Kaaj jug-poogniko kartal pal bho ।
Saahsee samatth Tulsiko naah jaaki baanh,
Lokpaal paalanko phir thir thal bho ॥

Kamathkee peethi jaake gorhnikee gaarhain maano
Naapke bhaajan bhari jalnidhi-jal bho ।
Jaatudhaan-daavan paraavanko durge bhayo,
Mahaameenbaas timi tomaniko thal bho ॥
Kumbhkaran-Ravan-payodnaad-eedhanko
Tulsi prataap jaako prabal anal bho ।
Bheesham kahat mere anumaan Hanuman-
Saarikho trikaal na trilok mahaabal bho ॥

Doot Ramrayko, sapoot poot paunko, too
Anjaneeko nandan prataap bhoori bhaanu so ।
Seey-soch-saman, durit-dosh-daman,
Saran aaye avan, lakhanpriya praan so ॥
Dasmukh dusah daridra daribeko bhayo,
Pratak tilok aok Tulsi nidhaan so ।
Gyan-gunvaan balvaan sevaa saavdhaan,
Saaheb sujaan ur aanu Hanuman so ॥

Davan-duvan-dal bhuvan-bidit bal,
Baid jas gaavat bibudh bandeechor ko ।
Paap-taap-timir tuhin-vightan-patu,
Sevak-saroruh sukhad bhaanu bhorko ॥
Lok-parlokten bisok sapne na sok,
Tulsike hiye hai bharoso ek aorko ।
Ramko dulaaro daas baamdevko nivaas,
Naam kali-kaamtaru kesri-kisorko ॥

Mahaabal-seem,mahaabheem,mahaabaanit,
Mahabeer bidit barayo Raghubeerko ।
Kulis-kathortanu jorparai ror ran,
Karuna-kalit man dhaarmik dheerko ॥

Durjanko kaalso karaal paal sajjanko,
Sumire haranhaar Tulsiki peerko ।
Seey-sukhdaayak dulaaro Raghunaayak ko,
Sevak sahaayak hai saahsee sameerko ॥

Rachibeko bidhi jaise, paalibeko hari, har
Meech maaribeko, jyaibeko sudhaapaan bho ।
Dharibeko dharni, tarni tam dalibeko,
Sokhibe krisaanu, poshibeko him-bhaanu bho ॥
Khal-dukh-doshibeko, jan-paritoshibeko,
Maangibo maleentaako modak sudaan bho ।
Aaratkee aarti nivaaribeko tihoon pur,
Tulsiko saheb hatheelo Hanuman bho ॥

Sevak syokaee jaani jaankees maanai kaani,
Saanukool soolpaani navaai naath naankko ।
Devi dev daanav dayaavane havaai joraain haath,
Baapure baraak kahaa aur raja raankko ॥
Jaagat sovat baithe baagat binod mod,
taakai jo anarth so samarth ek aankko ।
sab din rooro paraai pooro jahan-tahan taahi,
jaake hai bharoso hiye hanuman haankko ॥

Saanug sagauri saanukool soolpani taahi,
Lokpaal sakal lakhan ram janki ।
Lok parlokko bisok so tilok taahi,
Tulsi tamai kahaa kaahu beer aankee ॥
Kesrikisor bandeechorke nevaaje sab,
Keerti bimal kapi karunanidhaankee ।
Balak-jyon paalihain kripaalu muni siddh taako,
jaake hiye hulsati haank hanumanki ॥

Karuna nidhaan, balbudhike nidhaan, mod-
mahimanidhaan, gun-gyaanke nidhaan hau ।
Baamdev-roop, bhoop Ramke sanehee, naam
lait-dait arth dharm kaam nirbaan hau ॥
Aapne prabhav, Sitanathke subhaav seel,
Lok-baid-bidhike bidush Hanuman hau ।
Mankee, bachankee, karamkee tihoon prakar,
Tulsi tihaaro tum saheb sujaan hau ॥

Manko agam, tan sugam kiye kapees,
Kaaj mahaaraajke samaaj saaj saaje hain ।
Dev-bandeechor ranror Kesreekisor,
Jug-jug jag tere birad biraaje hain ॥
Beer barjor, ghati jor Tulsiki aur
Suni sakuchaane saadhu, khalgan gaaje hain ।
Bigree sanvaar Anjanikumar keeje mohin,
Jaise hot aaye Hanumanke nivaaje hain ॥

Savaiya

Jaansiromani hau Hanuman,
sadaa janke man baas tihaaro ।
Dhaaro bigaaro main kaako kahaa,
kehi kaaran kheejhat haun to tihaaro ॥
Saaheb sevak naate te haato,
kiyo so tahaan Tulsiko na chaaro ।
Dosh sunaaye tain aagehunko hoshiyaar,
havai hon man tau hiye haaro ॥

Tere thape uthapaai na mahes,
thapaai thirko kapi je ghar ghaale ।
Tere nivaaje gareebnivaaj
biraajat baairinke ur saale ॥
Sankat soch sabaai Tulsi liye
naam phataai makreeke-se jaale ।
Boorh bhaye, bali, merihi baar,
ki haari pare bahutaai natt paale ॥

Sindhu tare, barhe beer dale khal,
jaare hain lankse bank mavaa se ।
Taain ran-kehri kehrike bidle
ari-kunjar chaail chavaa se ॥
Toson samath susaaheb sei
sahaai Tulsi dukh dosh davaase ।
Baanar baaj barhe khal-khechar,
leejat kyon na lapeti lavaa-se ॥

Achh-vimardan kaanan-bhaani
dasaanan aanan bhaan nihaaro ।
Baaridnaad ankpan kumbhkaran-se
kunjar kehri-baaro ॥
Ram-prataap-hutaasan, kachh,
bipachh, sameer sameerdulaaro ।
Paapten, saapten, taap tihoonte
sadaa Tulsi kahan so rakhvaaro ॥

Ghanakshari

Jaanat jahaan Hanumanko nivaajyau jan,
Man anumaani, bali, bol na bisaariye ।
Sevaa-jog Tulsi kabhoon kahaa chook paree,
Saheb subhaav kapi saahibee sanbhaariye ॥
Apraadhee jaani keejaai saasti sahas bhaanti,
Modak maraai jo, taahi maahur na maariye ।
Saahsee sameerke dulaare Raghubeerjooke,
Baanh peer Mahaabeer begi hee nivaariye ॥

Baalak biloki, bali baareten aapno kiyo ।
Deenbandhu dayaa keenheen nirupaadhi nyaariye ।
Raavro bharoso Tulsike, Raavroee bal,
Aas raavreeyaai, daas raavro bichaariye ॥
Barho bikraal kali, kaako na bihaal kiyo,
Maathe pagu baleeko, nihaari so nivaariye ।
Kesreekisor, ranror, barjor beer,
Bahunpeer raahumaatu jyaun pachaari maariye ॥

Uthape thapanthir thape uthpanhaar,
Kesreekumar bal aapno sambhariye ।
Ramke gulaamniko kaamtaru Ramdoot,
Mose deen doobareko takiyaa tihaariye ॥
Saheb samarth toson Tulsike maathe par,
Sou apraadh binu beer, baandhi maariye ।
Pokhree bisaal banhu, bali baarichar peer,
Makree jyaun pakrikaai badan bidaariye ॥

Ramko saneh, Ram saahas lakhan siya,
Ramkee bhagti, soch sankat nivaariye ।
Mud-markat rog-baarinidhi heri haare,
Jeev-jaamvantko bharoso tero bhaariye ॥
Koodiye kripaal Tulsi suprem-pabbyaten,
Suthal subel bhaalu baaithikaai bichaariye ।
Mahabeer bankure baraakee banhpeer kyon na,
Lankinee jyon laatghaat hee marori maariye ॥

Lok-parlokhoon tilok na bilokiyat,
Tose samrath chash chaarihoon nihaariye ।
Karm, kaal, lokpaal, ag-jag jeevjaal,
Naath haath sab nij mahimaa bichaariye ॥
Khaas daas raavro, nivaas tero taasu ur,
Tulsi so dev dukhee dekhiyat bhaariye ।
Baat tarumool banhusool kapikachhu-beli,
Upjee sakeli kapikeli hee ukhaariye ॥

Karam-karaal-kans Bhoomipaalke bharose,
Bakee bakbhaginee kaahooten kahaa daraaigee।
Barhee bikraal baalghaatinee na jaat kahi,
Baanhubal baalak chabeele chote charaaigee ॥
Aaee haai banaae besh aap hee bichaari dekh,
Paap jaaya sabko guneeke paale paraaigee।
Pootna pisaachinee jyaaun kapikaanh Tulsikee,
Baanhpeer mahaabeer, tere maare maraaigee ॥

Bhaalkee ki kaalkee ki roshkee tridoshkee hai,
Bedan bisham paap-taap chalchaanhkee ।
Karman kootkee ki jantramantra bootkee,
Paraahi jaahi paapinee maleen manmaanhkee ॥
Paaihhi sajaay nat kahat bajaay tohi,
Baavree na hohi baani jaani kapinaanhkee ।
Aan Hanumaankee dohaaee balvaankee,
Sapath Mahaabeerkee jo rahaai peer baanhkee ॥

Sinhika sanhaari bal, sursaa sudhaari chhal,
Lankinee pachhaari maari baatika ujaaree hai ।
Lank parjaari makree bidaari baarbaar,
Jaatudhaan dhaari dhooridhaanee kari daaree haai ॥
Tori jamkaatari Madodri karhori aanee,
Ravankee raanee Meghnad Manhtaaree haai ॥
Bheer baanhpeerkee nipat raakhee Mahaabeer,
Kaaunke sakoch Tulsike soch bhaaree haai ॥

Tero baalkeli beer suni sahmat dheer,
Bhoolat sareersudhi sakra-rabi-rahukee ॥
Teree baanh basat bisok lokpaal sab,
Tero naam lait rahaai aarti na kaahukee ॥
Saam daan bhed bidhi baidhoo labed sidhi,
Haath kapinathheeke chotee chor saahukee।
Aalas anakh parihaaskaai sikhaavan haai,
Aite din rahee peer Tulsike baahukee ॥

Tookniko ghar-ghar dolat kangaal boli,
Baal jyon kripaal natpaal paali poso haai ।
Keenhee haai sanbhaar saar Anjaneekumar beer,
Aapno bisaarihaain na merehoo bharoso haai ॥
Itno parekho sab bhaanti samrath aaju,
Kapiraaj saanchee kahaaun ko Tilok toso haai ।
Saasti sahat daas keeje pekhi parihaas,
Cheereeko maran khel baalkaniko so haai ॥

Aapne hee paaptein tritaapatein ki saaptein,
Barree haai baanhbedan kahee na sahi jaati haai ।
Aaushadh anek jantra-mantra-totkaadi kiye,
Baadi bhaye devtaa manaaye adhikaati haai ॥
Kartaar, bhartaar, hartaar, karm, kaal,
Ko haai jagjaal jo na maanat itaati haai ।
Chero tero Tulsee too mero kahyo Ramdoot,
Dheel teree beer mohi peertein piraati haai ॥

Doot Ramrayako, sapoot poot baayko,
Samathh haath paayko sahaay asahaayko ।
Baankee biradaavlee bidit baid gaiyat,
Raavan so bhat bhayo muthikaake ghaayako ॥
Aite barhe saaheb samarthko nivaajo aaj,
Seedat susevak bachan man kaayako ।
Thoree baanhpeerkee barhi galaani Tulsiko,
Kaun paap kop, lop pragat prabhaayako ॥

Devee dev danuj manuj muni siddh naag,
Chote barhe jeev jete chetan achet haain ।
Pootna pisaachee jaatudhaanee jaatudhaan baam,
Ramdootkee rajaai maathe maani lait haain ॥
Ghor jantra mantra koot kapat kurog jog,
Hanoomaan aan suni chaarhat niket haain ।
Krodh keeje karmko prabodh keeje Tulseeko,
Sodh keeje tinko jo dosh dukh dait haain ॥

Tere bal baanar jitaaye ran Raavanson,
Tere ghaale jaatudhaan bhaye ghar-gharke ।
Tere bal Raamraj kiye sab surkaaj,
Sakal samaaj saaj saaje Raghubarke ॥
Tero gungaan suni geerbaan pulkat,
Sajal bilochan biranchi Hari harke ।
Tulsike maathepar haath phero keesnaath,
Dekhiye na daas dukhee tose kanigarke ॥

Paalo tere tookko parehoo chook mookiye na,
Koor kaaurhee dooko haaun aapnee aur heriye ।
Bhoraanaath bhorehee sarosh hot thore dosh,
Poshi toshi thaapi aapno na avderiye ॥
Anbu too haaun Ambuchar, amb too haaun dimbh, so na,
Boojhiye bilamb avlamb mere teriye ।
Baalak bikal jaani paahi prem pahichaani,
Tulseekee baanh par laameeloom pheriye ॥

Gheri liyo rogni kujogni kulogni jyaaun,
Baasar jalad ghan ghata dhuki dhaaee haai ।
Barsat baari peer jaariye javaase jas,
Rosh binu dosh, dhoom-mool malinaaee haai ॥
Karnunaanidhaan Hanumaan mahaabalvaan,
Heri hansi haanki phoonki phaaujen taain udhaaee haai ।
Khaaye huto Tulsee kurog raadh raaksani,
Kesreekisor raakhe beer bariaaee haai ॥

Savaiya

Raamgulaam tuhee Hanuman
Gosaain susaain sadaa anukoolo ।
Paalyo haaun baal jyon aakhar doo
Pitu maatu son mangal mod samoolo ॥
Baanhkee bedan baanhpagaar
Pukaarat aarat aanand bhoolo ।
ShriRaghubeer nivaariye peer
Rahaaun darbaar paro lati loolo ॥

Ghanakshari

Kaalkee karaaltaa karam kathinaaee keedhaaun,
Paapke prabhaavkee subhaaya baaya baavre ।
Bedan kubhaanti so sahee na jaati raati din,
Soee baanh gahee jo gahee sameerdaavre ॥
Laayo taru Tulsee tihaaro so nihaari baari,
Seenchiye maleen bho tayo haai tihoon taavre ।
Bhootanikee aapnee paraayekee kripanidhaan,
Jaaniyat sabheekee reeti Ram Raavre ॥

Paayanpeer petpeer baanhpeer munhpeer,
Jarjar sakal sareer peermaee haai ।
Dev bhoot pitar karam khal kaal grah,
Mohipar davri damaanak see daee haai ॥
Haaun to bin molke bikaano bali baarehee tain,
Aot Ramnaamkee lalaat likhi laee haai ।
Kumbhajke kinkar bikal boodhe gookhurani,
Haay Ramraay aisee haal kahoon bhaee haai ॥

Baahuk-subaahu neech leechar-mareech mili,
Munhpeer-ketujaa kurog jaatudhaan haain।
Ram naam japjaag kiyo chahon saanuraag,
Kaal kaise doot bhoot kahaa mere maan haain ॥
Sumire sahaaya RamLakhan aakhar douu,
Jinke samooh saake jaagat jahaan haain।
Tulsee sanbhaari Tadhka-sanhaari bhaaree bhat,
Bedhe bargadse banai baanvaan haain ॥

Baalpane soodhe man Ram sanmukh bhayo,
Ramnaam leit maangi khaat tooktaak haaun ।
Paryo lokreetimein puneet preeti Ramraaya,
Mohbas baaitho tori tarkitraak haaun ॥
Khote-khote aachran aachrat apnaayo,
Anjanikumar sodhyo Rampaani paak haaun
Tulsee gosaaen bhayo bhonrhe din bhooli gayo,
Taako phal paavat nidaan paripaak haaun ॥

Asan-basan-heen visham-vishaad-leen,
Dekhi deen doobro karaai na haay-haay ko ।
Tulsee anaathso sanaath Raghunaath kiyo,
Diyo phal seelsindhu aapne subhaayko ॥
Neech yahi beech pati paai bharuhaaigo,
Bihaai prabhu-bhajan bachan man kaayko ।
Taaten tanu peshiyat ghor bartor mis,
Phooti-phooti niksat lon Raamraayko ॥

Jiaon jag jaankeejeevanko kahaai jan,
Maribeko baaraansee baari sursariko ।
Tulseeke duhoon haath modak haai aise thaun,
Jaake jiye muye soch karihaain na lariko ।
Moko jhootho saancho log Ramko kahat sab,
Mere man maan haai na harko na hariko ॥
Bhaaree peer dusah sareertain bihaal hot,
Souu Raghubeer binu sakaai door kariko ॥

Sitapati saaheb sahaay Hanuman nit,
Hit updesko mahes maano gurukaai,
Maanas bachan kaay saran tihaare paany
Tumhare bharose sur maain na jaane surkaai ॥
Byaadhi bhootjanit upaadhi kaahoo khalkee,
Samaadhi keeje Tulseeko jaani jan phurkaai ।
Kapinaath Raghunaath bholaanaath Bhootnaath,
Rogsindhu kyon na daariyat gaay khurkaai ॥

Kahon Hanumanson sujaan Raamraayson,
Kripanidhaan sankarson saavdhaan suniye ।
Harash vishaad raag rosh gun doshmaee,
Birchee biranchi sab dekhiyat duniye ।
Maya jeev kaalke karamke subhaayke,
Karaaiya Raam baid kahaain saanchee man guniye ।
Tumhaten kahaa na hoy haahaa so bujhaaiye mohi,
Haaun hoon rahon maaun hee bayo so jaani luniye ॥

Hanuman Chalisa in Hindi PDF

You can download Hanuman Chalisa in Hindi in PDF format here

Leave a Comment